משלוח חינם בקניה מעל 249 ש”ח

0

בעצם הרשמתך להיות שותפים בתוכנית מגנה הדפסת תמונות על מגטים ( “התוכנית”), אתה מסכים להיות מחויב לתנאים הבאים ( “תנאי השירות”).

מגנה l הדפסת תמונות על מגנטים שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות את תנאי השירות מעת לעת ללא הודעה מוקדמת. כל תכונה חדשה שמגדילה או משפרת את התוכנית הנוכחית, כולל שחרור של כלים ומשאבים חדשים, תהא כפופה לתנאי השירות. שימוש ממושך בתכנית לאחר כל שינוי כאמור יהווה את הסכמתך לשינויים אלו.

הפרת תנאי מתנאי למטה תגרום לסגירת חשבון השותפים שלך. אתה מסכים להשתמש תכנית השותפים על אחריותך בלבד.

תנאי חשבון

את/ה חייב/ת להיות בגיל 18 ומעלה כדי להיות חלק מתוכנית זו.

את/ה חייב/ת להיות בישראל כדי להיות שותפים.

את/ה חייב להיות בן אדם. חשבונות הרשומים על ידי “רובוטים” או שיטות אוטומטיות אחרות אינם מורשים.

עליך לספק שם מלא, כתובת דוא”ל חוקית, וכל מידע אחר המבוקש על מנת להשלים את תהליך ההרשמה.

אתה אחראי לשמירה על בטחון החשבון והסיסמה שלך. אתר מגנה לא יהיה אחראי לכל אובדן או נזק אם לא עמדת בחובת אבטחה זו.

את/ה אחראי/ת לכל התוכן, הפרסום והפעילות בחשבון שלך.

אדם או ישות משפטית אחת לא יכול לשמור יותר מחשבון אחד.

אתה לא יכול להשתמש בתכנית השותפים למטרה בלתי חוקית או בלתי מורשה. אסור לך, להפר זכויות יוצרים.

קישורים / גרפיקה באתר שלך, בהודעות דוא”ל שלך, או תקשורת אחרת

ברגע שאתה נרשם לתכנית השותפים, אתה תקבל קוד מזהה שותפים ייחודי. אתם רשאים להציב קישורים, באנרים, או גרפיקה אחרת שאנו מספקים עם קוד השותפים באתר שלך, בהודעות דוא”ל שלך, או בתקשורת אחרת. אנו נספק לך עם הנחיות, סגנונות קישור, וכן יצירות אמנות גרפיות לשימוש. אנו יכולים לשנות את העיצוב של יצירות אמנות בכל עת ללא הודעה מוקדמת.

כדי לאפשר מעקב מדויק, דיווח, וצבירת עמלת הפניה, אנו נספק לך עם פורמטי קישור מיוחדים כדי לשמש בכל הקישורים בין האתר שלך לבין אתר מגנה. אתה חייב להבטיח כי כל הקישורים בין האתר לבין מגנה עובדים כראוי. על קישורים אל מגנה שהוצבו באתר שלך על פי הסכם זה תתוגמל בעמלה של 10% בלבד על כל מכירה בלבד, ולא על תנועה. במידה ולא שמת נכון את שם המזהה שלך אתר מגנה לא יהיה אחראי לתשלום עבור מכירות שהגיעו מקישור פגום.

אגרות / עמלות ותשלום פנייה

עבור מכירה של מוצר כדי להיות זכאית לקבל דמי הפניה, הלקוח חייב להקליק על קישור מיוחד מהאתר שלך, הדואר האלקטרוני, או תקשורת האחרת כדי https://m.gagam.co.il ידע לזהות את המכירה שנעשתה על ידך.

אנחנו נשלם עמלות רק על קישורים שהניבו מכירות בפועל לשם כך מתבצע מעקב אוטומטי ודיווח על ידי מערכת השותפים שלנו. אנו לא נשלם עמלות אם מישהו אומר שהם רכשו או מישהו אומר שביצע מכירה אם זה לא היה במעקב על ידי מערכת השותפים שלנו היודעת לזהות מכירות בהתאם למזהה היחודי של השותפים. אנחנו יכולים לשלם עמלות רק על עסקאות שנוצרו באמצעות קישורים מיוחדים מעוצבים כהלכה שהיו מעקב אוטומטי על ידי המערכות שלנו.

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לפסול עמלות שנצברה באמצעות שיטות הונאה, לא חוקיות.

את התשלום תוכלו למשוך רק לאחר שצברתם עמלות בסכום של 50 ₪. אם חשבון השותפים שלך לא חוצה את הסף של מינימום התשלום 50 ש”ח, לא תוכל לגבות את התשלום עד שתגיע אל היעד.

לאחר שצברת 50 ₪ תוכל לקבל את התשלום בהעברה בנקאית/באמצעות העברה לחשבון paypal או באמצעות אפליקציית pepper pay . התשלום יועבר רק לאחר שתשלח אלינו חשבונית כחוק, עוסק מורשה ישלח חשבונית על הסכום שצבר + מע”מ. פרטים לחשבונית: פולו אפ, ע.מ 039020203 שירות: עמלת פרסום אתר מגנה.  את החשבונית יש לשלוח לכתובת: office@followupr.co.il

לוח זמנים לתשלום

לאחר שהגעת אל סכום המינימום למשיכת תשלום, עליך להנפיק חשבונית כפי שצויין בסעיף הקודם. לאחר בדיקת החשבון שלך והחשבונית, התשלום יועבר עד יום ה 15 באותו חודש. חשבוניות שישלחו לאחר ה 15 לחודש תשלום עבורם יתקבל עד ל 15 לחודש הבא.

הגדרה של לקוחות

לקוחות שרוכשים מוצרים באמצעות תכנית זו ייחשבו להיות הלקוחות שלנו. לפיכך, כל הכללים שלנו, מדיניות, ונהלי הפעלה לגבי הזמנות של לקוחות, שירות לקוחות, מכירות מוצר יחולו על אותם הלקוחות. אנו עשויים לשנות את המדיניות שלנו ונהלי הפעלה בכל עת. לדוגמא, נוכל לקבוע את המחירים שייגבו עבור מוצרים נמכרים תחת תכנית זו בהתאם למדיניות התמחור שלנו. מחירי מוצרים וזמינים עשויים להשתנות מעת לעת. בגלל שינויי מחירים עשויים להשפיע מוצרים שפרטתם באתר שלך, אתה לא צריך להציג את מחירי המוצרים באתר שלך. אנחנו נעשה מאמצים סבירים מבחינה מסחרית כדי להציג מידע מדויק, אבל אנחנו לא יכולים להבטיח את זמינות או מחיר של כל מוצר מסוים.

 

האחריות שלך

אתה תהיה אחראי באופן בלעדי לפיתוח, הקמה, תפעול ותחזוקה של האתר שלך עבור כל החומרים המופיעים באתר שלך. לדוגמא, אתה תהיה אחראי באופן בלעדי:

– המבצע הטכני של האתר שלך וכל הציוד הקשור

– הבטחת התצוגה של קישורים מיוחדים באתר שלך אינו מפר הסכם כלשהו בינך לבין צד שלישי כלשהו (לרבות ומבלי להגביל מגבלות או דרישות להציב אותך על ידי צד שלישי שהמארח שלך האתר)

– הדיוק, האמת, ואת נאותות חומר המפורסם באתר שלך (כולל, בין היתר, את כל החומרים הקשורים מוצרים וכל מידע שאתה כולל בתוך או לקשר עם קישורים מיוחדים)

– להבטיח כי חומר המפורסם באתר שלך לא להפר או לפגוע בזכויותיהם של צד שלישי כלשהו (לרבות, למשל, זכויות יוצרים, סימני מסחר, פרטיות, או זכויות אישיות או קניינית אחרות)

– חומרים הבטיחו כי פורסמו באתר שלך הם לא מוציאים דיבה או בלתי חוקיים אחר

ציות לחוקים

כתנאי להשתתפות שלך בתוכנית, אתה מסכים כי בזמן שאתה משתתף בתכנית תוכלו לציית לכל החוקים, תקנות, כללים, תקנות, צווים, רישיונות, היתרים, פסקי דין, החלטות או דרישות אחרות של רשות שלטונית כלשהי שיש שיפוט מעליך, אם החוקים האלה, וכו ‘עכשיו הם בתוקף או במאוחר ייכנסו לתוקף במהלך הזמן אתה משתתף בתכנית. מבלי להגביל את החובה האמור לעיל, אתה מסכים כי כתנאי להשתתפות שלך בתכנית תוכלו לציית לכל החוקים החלים (הפדרלי, המדינה או אחרת) ששולטים הדוא”ל שיווק, לרבות וללא הגבלה, חוק CAN-SPAM של 2003 וכל חוקים אנטי ספאם אחרים.

תקופת ההסכם ו Program

תקופת הסכם זה תחל עם הקבלה שלנו של יישום התכנית שלך ותסתיים כאשר אחד מהצדדים מחליט לסיימה. אתה או אנחנו רשאים לסיים הסכם זה בכל עת, עם או בלי סיבה, על ידי מתן הודעה בכתב לצד השני של סיום. עם סיום הסכם זה מכל סיבה שהיא, אתה מיד תפסיק את השימוש, ולהסיר מהאתר שלך, כל הקישורים https://m.gagam.co.il , וכל הסימנים המסחריים שלנו, עיצוב מסחרי, לוגו, וכל חומרים אחרים המסופקים על ידי או מטעם אחד מאיתנו אליכם בהתאם להסכם זה או בקשר עם תוכנית.

אנחנו שומרים לעצמנו את הזכות לסיים את התוכנית בכל עת.

סיום

אתר מגנה על פי שיקול דעתו הבלעדי, יש את הזכות להשעות או לסגור את חשבונך ולסרב לכל שימוש נוכחי או עתידי של התכנית, או כל סוג אחר. סיום כזה של השירות יגרום להשבתה או מחיקת החשבון שלך או את הגישה שלך לחשבון שלך, ואת חילוט ויתור על כל פוטנציאל או תשלום עמלות בחשבון שלך אם הם היו הרוויחו באמצעות הונאה, לא חוקי, או מכירות אגרסיביות, בספק מדי או שיטות שיווק.

מערכת יחסים של צדדים

אתה ואנחנו הם קבלנים עצמאיים בלבד, ושום דבר בהסכם זה לא יוצר שותפות כלשהי, מיזם משותף, סוכנות, זיכיון, נציג מכירות, או יחסי עבודה בין הצדדים. אתה לא תהיה סמכות לעשות או לקבל כל הצעות או מצגים בשמנו.

מגבלות על חבות

אנחנו לא נהיה אחראים בגין נזקים עקיפים, מיוחדים, או תוצאת (או כל אובדן הכנסות, רווחים, או נתונים) הנובעים בקשר עם הסכם זה או תוכנית שותפים זו. יתר על כן, אחריות הנצברות הנובעות ביחס להסכם זה לבין תוכנית לא יעלה על דמי הפניה הכולל ששולם או שישולם לך לפי הסכם זה.

חקירה עצמאית

אתה מצהיר כי אתה קראת הסכם זה ומסכים לכל התנאים הכתובים בו. ידוע לך שאנחנו רשאים בכל עת (במישרין או בעקיפין) לבקש הפניות של לקוחות בתנאים העשויים להיות שונים מאלו הכלולים בהסכם זה או מפעילים אתרי אינטרנט דומים או להתחרות עם אתר האינטרנט שלך.

בוררות

כל סכסוך הנוגע בכל דרך להסכם זה (כולל הפרה בפועל או לכאורה ממנו), עסקות או פעילות על פי הסכם זה או מערכת היחסים שלכם איתנו או כל אחת מחברות הבנות שלנו יוגש בוררות, פרט לכך, במידה ואתה מאיים לפגוע בזכויות הקניין הרוחניות שלנו, אנו עשויים לבקש סעד הולם בכל בית משפט.

 

התחברות

הרשמה

הנתונים האישיים שלך ישמשו כדי לתמוך בחוויה שלך בכל אתר זה, לניהול הגישה לחשבונך ולמטרות אחרות המתוארות ב-מדיניות פרטיות שלנו.